اخبار خرید فروش ملک لاهیجان  - قوانین نصب آسانسور

قوانین نصب آسانسور

قوانین نصب آسانسور در آپارتمان های قدیمی

قوانین نصب آسانسور در آپارتمان های قدیمی
در آپارتمان های کمتر از ۴ طبقه  الزامی به نصب آسانسور وجود ندارد مگر اینکه خود ساکنین و اهالی آپارتمان احساس کنند که آسانسور نیاز دارند و با همکاری یکدیگر در آپارتمان شان آسانسور نصب شود. اما طبق قوانین ساخت و ساز آپارتمان ها باید سازنده ساختمانی بیش از ۴ طبقه، آسانسور نصب کند به طور کلی طبق قوانین نظام مهندسی، سازندگان موظفند تا برای ساختمان های بیش از ۴ طبقه، آسانسور پیش بینی و اجرا کنند. که بدنبال نیاز آسانسور در آپارتمان های قدیمی، می بایست مدیر ساختمان و اهالی آپارتمان شروع به استعلام قیمت نصب و اجرای آسانسور، تحقیق برای مکان نصب آسانسور را انجام دهند.
اگر در آپارتمانی ۴ طبقه، اهالی سه طبقه به جز طبقه اول در نصب آسانسور موافق باشند و مجموع مساحت این سه واحد، بیش از واحد طبقه اول باشد،  اعتراض مالک معترض که ساکن طبقه اول است رد می شود و مالکین با مراجعه به مراجع قضایی حکم اجرای آسانسور را می گیرند و نهایتا خسارت طبقه اول از سوی مالک طبقات ۲ و ۳ و ۴ پرداخت می شود.