املاک لاهیجان

کارگر
خرید آپارتمان فول امکانات در لاهیجان
مساحت : 110 682,000,000تومان
مرکزشهر
فروش واحد های تجاری در مرکز شهر لاهیجان
مساحت : 15 240,000,000تومان
میدان معلم
فروش آپارتمان در میدان معلم لاهیجان
مساحت : 151 1,700,000,000تومان
خارج از محدوده
خرید 856 متر زمین در کته شال لاهیجان
مساحت : 856 1,027,200,000تومان
گلستان
یک واحد فول امکانات در خیابان گلستان
مساحت : 75 340,000,000تومان
خارج از محدوده
خرید زمین روستایی 7360 متری در آهندان لاهیجان
مساحت : 7360 1,104,000,000تومان
میدان معلم
خرید آپارتمان در میدان معلم لاهیجان
مساحت : 140 1,470,000,000تومان
سعدی
فروش سوئیت شیک درلاهیجان
مساحت : 55 121,000,000تومان
خارج از محدوده
فروش چند قطعه زمین 250 متری
مساحت : 250 130,000,000تومان
دانشگاه آزاد
فروش آپارتمان در خیابان 45 متری دانشگاه آزاد
مساحت : 106 901,000,000تومان
گلستان
آپارتمان 75 متری در گلستان فرد لاهیجان
مساحت : 75 210,000,000تومان
آزادگان
آپارتمان شیک نوساز در لاهیجان
مساحت : 85 297,500,000تومان
خزر
فروش آپارتمان 140 متری در خیابان خزر
مساحت : 140 1,246,000,000تومان
خرمشهر
فروش واحدهای تجاری در خرمشهر لاهیجان
مساحت : 82 738,000,000تومان
خرمشهر
فروش واحد تجاری 53 متر در خرمشهر لاهیجان
مساحت : 53 477,000,000تومان
سوستان
پیش فروش آپارتمان 150 متری در سوستان
مساحت : 150 1,425,000,000تومان
شیخ زاهد
فروش آپارتمان 140 متری در شیخ زاهد لاهیجان
مساحت : 140 1,568,000,000تومان
شیخ زاهد
فروش آپارتمان 128 متری در شیخ زاهد لاهیجان
مساحت : 128 1,408,000,000تومان