املاک لاهیجان

شهدا
زمین 264 متری در بلوار توحید غربی لاهیجان
مساحت : 264 2,112,000,000تومان
خارج از محدوده
زمین 700 متری در روستای حاج ابراهیم ده لنگرود
مساحت : 700 2,100,000,000تومان
شیشه گران
آپارتمان 107 متری در خیابان شیشه گران لاهیجان
مساحت : 107 2,354,000,000تومان
میدان معلم
آپارتمان نوساز 160متری در میدان معلم
مساحت : 160 7,200,000,000تومان
خارج از محدوده
آپارتمان نوساز 78 متری در لنگرود
مساحت : 78 600,600,000تومان
کوی زمانی
فروش زمین 184متری در رزمندگان زوج لاهیجان
مساحت : 184 920,000,000تومان
کیا موسوی
آپارتمان 55 متری در خیابان کیاموسوی لاهیجان
مساحت : 55 742,500,000تومان
خارج از محدوده
فروش زمین 1181 متری در روستای چلک لاهیجان
مساحت : 1181 3,543,000,000تومان
خارج از محدوده
زمین 1000 متری در روستای تموشل لاهیجان
مساحت : 1000 2,000,000,000تومان
خارج از محدوده
ویلا 250 متری در روستای کچلام رودبنه لاهیجان
مساحت : 250 1,125,000,000تومان
تربیت
آپارتمان 77 متری در خیابان هدایت لاهیجان
مساحت : 77 1,208,900,000تومان
خارج از محدوده
زمین 365 متری در روستای دره جیر لاهیجان
مساحت : 365 1,825,000,000تومان
خارج از محدوده
دو قطعه زمین 136 متری در روستای نخجیرکلایه لاهیجان
مساحت : 136 680,000,000تومان
خارج از محدوده
دو قطعه زمین 220 متری در بوجایه لاهیجان
مساحت : 220 594,000,000تومان