املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در خارج از محدوده
فروش زمین 500 متری در لیالمان لاهیجان
مساحت : 500 725,000,000 تومان
در آزادگان
فروش زمین 252 متری در خیابان آزادگان لاهیجان
مساحت : 252 3,100,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 648 متری در روستای چلک
مساحت : 648 777,600,000 تومان
در سعدی
فروش زمین 2000 متری در بر اصلی سعدی
مساحت : 2000 4,000,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 700 متری در روستای کته شال لاهیجان
مساحت : 700 1,260,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش یک هکتار زمین در دیلمان سیاهکل
مساحت : 10000 9,000,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 300 متری در اطراف لاهیجان
مساحت : 300 500,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 210 متری در لیالستان لاهیجان
مساحت : 210 315,000,000 تومان
در سوستان
فروش 384 متر زمین در سوستان لاهیجان
مساحت : 384 172,800,000 تومان
در خارج از محدوده
خرید 856 متر زمین در کته شال لاهیجان
مساحت : 856 1,027,200,000 تومان
در گلستان
فروش زمین 218 متری در خیابان گلستان
مساحت : 218 1,526,000,000 تومان
در کمربندی
فروش زمین در کمربندی لاهیجان
مساحت : 700 1,000,000,000 تومان
در خارج از محدوده
خرید زمین در لیالستان لاهیجان
مساحت : 200 420,000,000 تومان
در میدان انتظام
خرید زمین در لاهیجان
مساحت : 200 قیمت : توافقی
در خارج از محدوده
فروش زمین روستایی در کته شال لاهیجان
مساحت : 1500 1,125,000,000 تومان
در کمربندی
فروش زمین در کمربندی لاهیجان
مساحت : 110 220,000,000 تومان