املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در مرکزشهر
فروش زمین 5000 متری در میدان انتظام
مساحت : 5000 5,000,000,000 تومان
در سوستان
فروش دو قطعه زمین در سوستان لاهیجان
مساحت : 105 315,000,000 تومان
در کنار دریا
فروش زمین 232 متر با کاربری مسکونی در چمخاله
مساحت : 232 464,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش 1300 متر زمین سند دار در دیزبن
مساحت : 1300 15,600,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 1181 متری در روستای چلک لاهیجان
مساحت : 1181 3,543,000,000 تومان
در سردار جنگل
فروش زمین 188 متری در میدان دیلمان لاهیجان
مساحت : 188 564,000,000 تومان
در کنار دریا
فروش زمین 232 متری در چاف و چمخاله
مساحت : 232 464,000,000 تومان
در کنار دریا
فروش زمین 256 متری در چاف و چمخاله
مساحت : 256 256,000,000 تومان
در شقایق
فروش زمین 440 متری در خیابان شقایق لاهیجان
مساحت : 440 1,848,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 138 متری در بازکیاگوراب
مساحت : 138 165,600,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 500 متری در لیالمان لاهیجان
مساحت : 500 725,000,000 تومان
در فیاض
فروش زمین 600 متری در فیاض لاهیجان
مساحت : 600 3,000,000,000 تومان
در آزادگان
فروش زمین 252 متری در خیابان آزادگان لاهیجان
مساحت : 252 3,100,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش دو قطعه زمین 300 متری در ذاکله بر لاهیجان
مساحت : 300 270,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 648 متری در روستای چلک
مساحت : 648 777,600,000 تومان
در سعدی
فروش زمین 2000 متری در بر اصلی سعدی
مساحت : 2000 4,000,000,000 تومان