املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در خارج از محدوده
فروش دو قطعه زمین 340 متری در لیالستان
مساحت : 340 1,292,000,000 تومان
در کوی زمانی
فروش زمین 175 متری در رزمندگان زوج لاهیجان
مساحت : 175 875,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 160 متری در بازکیاگوراب لاهیجان
مساحت : 160 560,000,000 تومان
در مرکزشهر
فروش زمین 160 متری در میدان ابریشم لاهیجان
مساحت : 160 560,000,000 تومان
در میدان گیل
فروش زمین 343 متری در خیابان رسالت لاهیجان
مساحت : 343 4,116,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 9000 متری درآهندان لاهیجان
مساحت : 12000 8,400,000,000 تومان
در کمربندی
فروش زمین 4954 متری در کمربندی لاهیجان
مساحت : 4954 19,816,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 600 متر در بیجارباغ لاهیجان
مساحت : 600 1,500,000,000 تومان
در مرکزشهر
فروش دو قطعه زمین تجاری و مسکونی در لاهیجان
مساحت : 918 قیمت : توافقی
در کمربندی
فروش زمین 1250 متری کمربندی لاهیجان
مساحت : 1250 27,500,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 340 متری در روستای زمیدان
مساحت : 340 1,020,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش 1000 متر زمین در محدوده روستایی
مساحت : 1000 600,000,000 تومان
در کنار دریا
فروش زمین 1304 متری در بندر کیاشهر
مساحت : 1304 قیمت : توافقی
در خارج از محدوده
فروش زمین 3600 متری در آستانه اشرفیه
مساحت : 3600 16,200,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 216 متری در سراوان رشت
مساحت : 216 259,200,000 تومان
در کنار دریا
فروش زمین 5500 متری در لنگرود
مساحت : 5500 24,750,000,000 تومان