املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در خارج از محدوده
خرید زمین 330 متری در سیاهکل
مساحت : 330 550,000,000 تومان
در مرکزشهر
فروش زمین 3750 متری در ورودی لاهیجان
مساحت : 3750 11,250,000,000 تومان
در شیخ زاهد
فروش زمین 194 متری در شیخ زاهد زوج
مساحت : 194 582,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 700 متری در زمیدان لاهیجان
مساحت : 700 455,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 700 متری در روستای کته شال لاهیجان
مساحت : 700 1,260,000,000 تومان
در خارج از محدوده
خرید 1030 متر زمین در روستای چهلستون لاهیجان
مساحت : 1030 494,400,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش یک هکتار زمین در دیلمان سیاهکل
مساحت : 10000 9,000,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 300 متری در اطراف لاهیجان
مساحت : 300 500,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 330 متری در اطراف لاهیجان
مساحت : 330 290,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 270 متری در روستای دره جیر لاهیجان
مساحت : 270 256,500,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 210 متری در لیالستان لاهیجان
مساحت : 210 315,000,000 تومان
در سوستان
فروش 384 متر زمین در سوستان لاهیجان
مساحت : 384 172,800,000 تومان
در 22 آبان
فروش 267 متر زمین در خیابان 22 آبان لاهیجان
مساحت : 267 1,735,500,000 تومان
در خارج از محدوده
خرید 856 متر زمین در کته شال لاهیجان
مساحت : 856 1,027,200,000 تومان
در گلستان
فروش زمین 218 متری در خیابان گلستان
مساحت : 218 1,526,000,000 تومان
در آزادگان
فروش زمین 146 متری در خیابان خزر لاهیجان
مساحت : 146 950,000,000 تومان