املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در خارج از محدوده
زمین 1000 متری در روستای تموشل لاهیجان
مساحت : 1000 2,000,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 365 متری در روستای دره جیر لاهیجان
مساحت : 365 1,825,000,000 تومان
در خارج از محدوده
دو قطعه زمین 136 متری در روستای نخجیرکلایه لاهیجان
مساحت : 136 680,000,000 تومان
در خارج از محدوده
دو قطعه زمین 220 متری در بوجایه لاهیجان
مساحت : 220 594,000,000 تومان
در دانشگاه آزاد
زمین 155 متری در بلوار 45 متری دانشگاه آزاد لاهیجان
مساحت : 155 2,015,000,000 تومان
در کنار دریا
فروش زمین 90000 متری در کلاچای رودسر
مساحت : 90000 450,000,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 300 متری در روستای کتشال لاهیجان
مساحت : 300 1,800,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین کشاورزی 4038 متری در روستای بیدرون سیاهکل
مساحت : 4038 605,700,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 13000 متری در روستای چوشل سیاهکل
مساحت : 13000 6,500,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 410 متری در روستای لیالستان لاهیجان
مساحت : 410 2,665,000,000 تومان
در فیاض
زمین 176 متری در خیابان فیاض لاهیجان
مساحت : 176 7,040,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 600 متری در روستای کوهبنه لاهیجان
مساحت : 600 1,800,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 500 متری در روستای تجن گوکه آستانه اشرفیه
مساحت : 500 750,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 314 متری در میدان ابریشم لاهیجان
مساحت : 314 2,041,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 2594 متری در روستای زمیدان سرای لاهیجان
مساحت : 2594 6,485,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 550 متری در روستای انبارسر کیاشهر
مساحت : 550 1,540,000,000 تومان