املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در شهدا
زمین با متراژ 547 متر در خیابان شهدا
مساحت : 547 6,564,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین صنعتی با متراژ 16000 متری در رودسر
مساحت : 16000 20,800,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین با متراژ 650 متر در بازکیاگوراب
مساحت : 650 3,250,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین با متراژ 1142 متری در بازکیاگوراب
مساحت : 1142 2,855,000,000 تومان
در کیا موسوی
چهار قطعه زمین با متراژ 165 متر در خیابان کیا موسوی
مساحت : 165 1,320,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین با متراژ 1514 متر در لیالستان
مساحت : 1514 12,869,000,000 تومان
در فیاض
زمین با متراژ 227 متر در خیابان فیاض
مساحت : 227 3,405,000,000 تومان
در گلستان
زمین با متراژ 921 متر در خیابان گلستان
مساحت : 921 11,052,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین با متراژ 610 متر در رودبنه
مساحت : 610 1,525,000,000 تومان
در تربیت معلم
زمین با متراژ 241 متر در خیبان تربیت معلم
مساحت : 241 7,230,000,000 تومان
در خرمشهر
زمین با متراژ 288 متری در خیابان خرمشهر
مساحت : 288 7,200,000,000 تومان
در کمربندی
زمین با متراژ 216 متر در کمربندی
مساحت : 216 2,376,000,000 تومان
در کنار دریا
زمین با متراژ 151 متر در دستک
مساحت : 151 4,228,000,000 تومان
در شهدا
زمین با متراژ 200 متر در خیابان شهدا
مساحت : 200 1,200,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین با متراژ 7000 متری در دیلمان
مساحت : 7000 5,600,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین با متراژ 1085 متر در سادات محله
مساحت : 1085 9,765,000,000 تومان