املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در کنار دریا
فروش زمین 2450 متری با دو ویلا در امیر آباد چمخاله
مساحت : 2450 36,750,000,000 تومان
در سوستان
فروش سه قطعه زمین 1500 متری در خیابان سوستان لاهیجان
مساحت : 1500 9,750,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 430 متری در محله کاروانسرابر لاهیجان
مساحت : 430 5,590,000,000 تومان
در حزین
فروش زمین 387 متری در خیابان حزین لاهیجان
مساحت : 387 19,350,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 420 متری در محله کوهبنه لاهیجان
مساحت : 420 2,100,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 1140 متری در روستای کیاسرا سیاهکل
مساحت : 1140 1,710,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 170 متری در روستای لاشیدان لاهیجان
مساحت : 170 765,000,000 تومان
در شیخ زاهد
زمین 281 متری در خیابان شیخ زاهد لاهیجان
مساحت : 281 16,860,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 1060 متری در روستای چفل لاهیجان
مساحت : 1060 2,756,000,000 تومان
در گلستان
زمین 200 متری در خیابان گلستان لاهیجان
مساحت : 200 6,400,000,000 تومان
در گلستان
زمین 154 متری در خیابان گلستان لاهیجان
مساحت : 154 2,310,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 274 متری در محله دریاسر لنگرود
مساحت : 274 5,480,000,000 تومان
در کاشف شرقی
زمین 237 متری در خیابان کاشف شرقی لاهیجان
مساحت : 237 6,636,000,000 تومان
در دانشگاه آزاد
فروش دو قطعه زمین 369 متری در خیابان پارسیان لاهیجان
مساحت : 369 5,166,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 215 متری در بازکیاگوراب لاهیجان
مساحت : 215 1,075,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین 237 متری در میدان ابریشم لاهیجان
مساحت : 237 1,659,000,000 تومان