املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در خارج از محدوده
فروش ویلا نیمه کاره 644 متری در نخجیرکلایه لاهیجان
مساحت : 644 8,500,800,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش خانه ویلایی 787 متری در جاده چاف رودبنه
مساحت : 787 2,518,400,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش خانه ویلایی 261 متری در روستای دیوشل لنگرود
مساحت : 261 2,088,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش خانه ویلایی 244 متری در روستای لاشیدان لاهیجان
مساحت : 244 1,903,200,000 تومان
در خارج از محدوده
ویلا نوساز 670 متری در روستای لیالمان لاهیجان
مساحت : 670 8,509,000,000 تومان
در خارج از محدوده
ویلا نوساز 195 متری در محله دستک بخش رودبنه
مساحت : 195 2,905,500,000 تومان
در خارج از محدوده
ویلا 2700 متری در جاده توسکا چمخاله
مساحت : 2700 18,900,000,000 تومان
در خارج از محدوده
ویلا نوساز 213 متری در چاف
مساحت : 213 2,449,500,000 تومان
در خارج از محدوده
ویلا نوساز 378 متری در روستای انارستان لاهیجان
مساحت : 378 4,006,800,000 تومان
در خارج از محدوده
ویلا نوساز 900 متری در روستای انارستان لاهیجان
مساحت : 900 7,020,000,000 تومان
در خارج از محدوده
ویلا نیمه ساز 200 متری در این قصاب محله لاهیجان
مساحت : 200 1,700,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش ویلا نوساز 400 متری در قصاب محله لاهیجان
مساحت : 400 4,200,000,000 تومان
در خارج از محدوده
ویلا 300 متری در روستای لولمان کوچصفهان
مساحت : 300 2,610,000,000 تومان
در خارج از محدوده
خانه ویلایی 1000 متری در چمخاله
مساحت : 1000 8,000,000,000 تومان
در شقایق
خانه ویلایی 212 متری در خیابان شقایق لاهیجان
مساحت : 212 5,702,800,000 تومان
در خارج از محدوده
ویلا نوساز 290 متری در محله دریاسر لنگرود
مساحت : 290 2,726,000,000 تومان