املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در کوی استادان
آپارتمان نوساز 150 متری در کوی استادان لاهیجان
مساحت : 150 5,250,000,000 تومان
در کارگر
آپارتمان 84 متری در خیابان کارگر لاهیجان
مساحت : 84 2,268,000,000 تومان
در سردار جنگل
آپارتمان 52 متری در خیابان سردار جنگل لاهیجان
مساحت : 52 832,000,000 تومان
در گلستان
آپارتمان 100 متری در خیابان گلستان لاهیجان
مساحت : 100 1,600,000,000 تومان
در شیشه گران
پنج طبقه آپارتمان نوساز 186 متری در شیشه گران لاهیجان
مساحت : 186 8,928,000,000 تومان
در دانشگاه آزاد
آپارتمان نوساز 130 متری در خیابان دانشگاه آزاد لاهیجان
مساحت : 130 4,550,000,000 تومان
در میدان معلم
آپارتمان 88 متری در میدان معلم لاهیجان
مساحت : 88 1,936,000,000 تومان
در گلستان
آپارتمان 65 متری در خیابان گلستان لاهیجان
مساحت : 65 1,170,000,000 تومان
در شقایق
آپارتمان 94 متری در خیابان شقایق لاهیجان
مساحت : 94 2,350,000,000 تومان
در شهید بهشتی
آپارتمان نوساز 155 متری در خیابان شهید بهشتی لاهیجان
مساحت : 155 4,960,000,000 تومان
در شقایق
آپارتمان نوساز 150 متری در خیابان شقایق لاهیجان
مساحت : 150 4,050,000,000 تومان
در کارگر
آپارتمان 160 متری در خیابان کارگر لاهیجان
مساحت : 160 4,800,000,000 تومان
در شهید بهشتی
آپارتمان 54 متری در خیابان بهشتی لاهیجان
مساحت : 54 1,890,000,000 تومان
در شیخ زاهد
آپارتمان 105 متری در خیابان شیخ زاهد لاهیجان
مساحت : 105 3,255,000,000 تومان
در شقایق
آپارتمان نوساز 122 متری در خیابان شقایق لاهیجان
مساحت : 122 3,904,000,000 تومان
در کارگر
آپارتمان 76 متری در خیابان کارگر لاهیجان
مساحت : 76 1,801,200,000 تومان