املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در خارج از محدوده
فروش سوئیت 57 متری ارزان در خیابان شقایق
مساحت : 57 850,000,000 تومان
در گلستان
فروش آپارتمان 74 متری در گلستان
مساحت : 74 1,150,000,000 تومان
در کاشف السلطنه
فروش آپارتمان 184 متری در کاشف السلطنه لاهیجان
مساحت : 184 3,128,000,000 تومان
در شیخ زاهد
فروش آپارتمان 151 متری در شیخ زاهد فرد
مساحت : 151 3,500,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش آپارتمان 81 و 107 متری در نخجیرکلایه لاهیجان
مساحت : 107 1,177,000,000 تومان
در شیخ زاهد
فروش آپارتمان 182 متری در شیخ زاهد فرد
مساحت : 182 5,096,000,000 تومان
در گلستان
فروش آپارتمان 80 متری در گلستان فرد
مساحت : 80 قیمت : توافقی
در شیخ زاهد
فروش آپارتمان 128 متری درخیابان شیخ زاهد
مساحت : 128 2,304,000,000 تومان
در کارگر
آپارتمان 176 متر در خیابان کارگر
مساحت : 176 3,344,000,000 تومان
در سعدی
آپارتمان 102 متری در سعدی لاهیجان
مساحت : 102 1,200,000,000 تومان
در سعدی
فروش آپارتمان 100 متری در شیخ زاهد لاهیجان
مساحت : 100 2,200,000,000 تومان
در شیخ زاهد
فروش آپارتمان 155 متری در شیخ زاهد لاهیجان
مساحت : 155 4,650,000,000 تومان
در خرمشهر
آپارتمان 85 متری در خیابان خرمشهر
مساحت : 85 قیمت : توافقی
در خارج از محدوده
فروش زمین 425 متری در توستان لاهیجان
مساحت : 425 425,000,000 تومان
در کارگر
فروش آپارتمان 76 متری در کارگر فرد لاهیجان
مساحت : 76 1,200,000,000 تومان
در گلستان
فروش آپارتمان وروی مجزا 86 متری در گلستان فرد
مساحت : 86 1,250,000,000 تومان