املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در سعدی
آپارتمان نوساز 135 متری در خیابان حزین لاهیجان
مساحت : 135 4,725,000,000 تومان
در گلستان
آپارتمان 58 متری در خیابان گلستان لاهیجان
مساحت : 58 1,403,600,000 تومان
در گلستان
سوئیت 65 متری در خیابان گلستان لاهیجان
مساحت : 65 1,170,000,000 تومان
در کوی زمانی
آپارتمان نوساز 80 متری در خیابان رزمندگان لاهیجان
مساحت : 80 1,600,000,000 تومان
در میدان معلم
آپارتمان نوساز 160 متری در میدان معلم لاهیجان
مساحت : 160 8,000,000,000 تومان
در کارگر
آپارتمان نوساز 90 متری در خیابان کارگر لاهیجان
مساحت : 90 4,230,000,000 تومان
در گلستان
آپارتمان مستقل 77 متری در خیابان گلستان لاهیجان
مساحت : 77 1,540,000,000 تومان
در گلستان
آپارتمان نوساز 150 متری درخیابان گلستان لاهیان
مساحت : 150 3,750,000,000 تومان
در گلستان
آپارتمان 110 متری در خیابان گلستان لاهیجان
مساحت : 110 2,200,000,000 تومان
در کارگر
آپارتمان 95 متری در خیابان کارگر لاهیجان
مساحت : 95 2,850,000,000 تومان
در خارج از محدوده
آپارتمان 110 متری در بلوار افتخاری رشت
مساحت : 110 2,420,000,000 تومان
در میدان معلم
آپارتمان 145 متری در میدان معلم لاهیجان
مساحت : 145 4,785,000,000 تومان
در کاشف شرقی
آپارتمان 73 متری در خیابان کاشف شرقی لاهیجان
مساحت : 73 1,606,000,000 تومان
در فیاض
آپارتمان 71 متری در خیابان فیاض لاهیجان
مساحت : 71 1,207,000,000 تومان
در کوی زمانی
آپارتمان 74 متری در خیابان کوی زمانی لاهیجان
مساحت : 74 1,036,000,000 تومان