فروش 1300 متر زمین سند دار در دیزبن
مساحت : 1300 16900000000 تومان