خانه ویلایی 1000 متری در چمخاله
مساحت : 1000 8000000000 تومان