زمین 845 متری در لنگرود
مساحت : 845 5492500000 تومان
مغازه 200 متری در رودبنه لاهیجان
مساحت : 200 5500000000 تومان