آپارتمان 176 متر در خیابان کارگر
مساحت : 176 5280000000 تومان