ویلا 550 متری در انبارسر کیاشهر
مساحت : 550 2915000000 تومان
زمین با متراژ 132 متر در رشت
مساحت : 132 3009600000 تومان
ویلا 534 متری در دستک رودبنه
مساحت : 534 3043800000 تومان