فروش زمین 648 متری در روستای چلک
مساحت : 648 777600000 تومان