مغازه 13 متری در معلم
مساحت : 13 71500000 تومان
فروش زمین 410 متری در میدان حشمت
مساحت : 410 2132000000 تومان
خانه ویلایی در روستای دهسر
مساحت : 75 22500000 تومان