زمین 9800 متری در 8 کیلومتری رشت
مساحت : 9800 5880000000 تومان
فروش زمین 200 متری در بیجاربنه
مساحت : 200 100000000 تومان
زمین در خیابان شیخ زاهد 320 متر
مساحت : 320 4320000000 تومان