زمین 1800 متری در شهر کومله لنگرود
مساحت : 1800 11700000000 تومان
ویلا نوساز 520 متری در رودسر
مساحت : 520 10036000000 تومان
زمین 7500 متری در چاف لنگرود
مساحت : 7500 60000000000 تومان