زمین 5215 متری در روستای گمل
مساحت : 5215 6258000000 تومان
زمین 455 متری در سوستان لاهیجان
مساحت : 455 2275000000 تومان
فروش زمین 284 متری در چابکسر
مساحت : 284 2000000000 تومان