ویلا نوساز 461 متری در رودبنه
مساحت : 461 3227000000 تومان
ویلا نوساز 175 متری در کیاشهر
مساحت : 175 1610000000 تومان