ویلا نوساز 213 متری در چاف
مساحت : 213 2449500000 تومان
خانه ویلایی 1000 متری در چمخاله
مساحت : 1000 8000000000 تومان