خرید زمین ارزان در لاهیجان
مساحت : 250 130000000 تومان
زمین 501 متری در شهرستان سیاهکل
مساحت : 501 150300000 تومان
زمین 9800 متری در 8 کیلومتری رشت
مساحت : 9800 5880000000 تومان