فروش زمین 1304 متری در بندر کیاشهر
مساحت : 1304 قیمت : توافقی
فروش زمین 216 متری در سراوان رشت
مساحت : 216 259200000 تومان
فروش زمین 5500 متری در لنگرود
مساحت : 5500 24750000000 تومان
فروش 1300 متر زمین سند دار در دیزبن
مساحت : 1300 16900000000 تومان
فروش زمین 800 متری در چاف و چمخاله
مساحت : 256 قیمت : توافقی