آپارتمان 176 متر در خیابان کارگر
مساحت : 176 3344000000 تومان