آپارتمان 87 متری در خیابان حشمت
مساحت : 87 1505100000 تومان
آپارتمان 77 متری در خیابان وحدت
مساحت : 77 1155000000 تومان
آپارتمان 143 متری در خیابان سعدی
مساحت : 143 3718000000 تومان