زمین 9800 متری در 8 کیلومتری رشت
مساحت : 9800 5880000000 تومان
فروش زمین 200 متری در بیجاربنه
مساحت : 200 65000000 تومان