خرید و فروش ویلا، زمین،آپارتمان در مرکزشهر لاهیجان

مغازه در مرکز شهر لاهیجان
مساحت : 19 580,000,000 تومان
فروش آپارتمان مدرن در لاهیجان
مساحت : 70 175,000,000 تومان
آپارتمان در لاهیجان شیک و نوساز
مساحت : 140 840,000,000 تومان
آپارتمان شیک درانقلاب لاهیجان
مساحت : 68 272,000,000 تومان
خرید آپارتمان لوکس درلاهیجان
مساحت : 57 199,500,000 تومان
فروش آپارتمان لوکس درلاهیجان
مساحت : 105 231,000,000 تومان