روستای چی چی نی کوتی


نام این روستای زیبا در لاهیجان که چشم اندازهای زیبایی دارد، لانه گنجشک می باشد. با گشت و گذار در جنگل های کوهپایه ای روستای چی چی نی کوتی معنای اصلی طبیعت بکر را درک خواهید کرد.

نام این روستای زیبا در لاهیجان که چشم اندازهای زیبایی دارد، لانه گنجشک می باشد. با گشت و گذار در جنگل های کوهپایه ای روستای چی چی نی کوتی معنای اصلی طبیعت بکر را درک خواهید کرد. طبیعتی که هنوز از گزند ما آدمیان آسیبی ندیده است و هنوز گونه های جانوری مختلف از جمله خرس قهوه ای، شغال و روباه و کفتار و نوعی خوک خاکستری در این جنگل ها زندگی می کنند. در ضمن تقریبا در پایان فصل بهار و آغاز فصل تابستان نوعی خاص از تمشک وحشی در بیشه زارهای این روستا می روید که قطعا طعم آن را جایی دیگر نچشیده اید. باشد که این طبیعت بکر و زیبا پاک و بکر و زیبا باقی بماند.

کلمات کلیدی: مناطق گردشگری لاهیجان-مناطق تفریحی لاهیجان-مناطق گردشگری گیلان-روستای زیبای لاهیجان-کجا شمال بریم؟