تله کابین احرار لاهیجان


از دیگر تفرجگاه‌ها و مکان‌های گردشگری در شهرستان لاهیجان، «تله کابین احرار» است که از آن به «بام سبز» نیز یاد می‌شود

از دیگر تفرجگاه‌ها و مکان‌های گردشگری در شهرستان لاهیجان، «تله کابین احرار» است که از آن به «بام سبز» نیز یاد می‌شود. به دلیل برخورداری ازمنظره بکرطبیعی در کنار امکانات رفاهی هرساله پذیرای تعداد زیادی گردشگرخارجی و ایرانی است.این جاذبه‌ی گردشگری در سال ۱۳۸۴ و با ۲ ایستگاه، ۵ دکل و ۳۳ کابین، احداث شد. 
«بام سبز» نام ایستگاه اول با ۱۲۳ متر و «تاج خروس» نام ایستگاه دوم با ۳۱۳ متر است. تله کابین احرارمجهزبه  33 کابین 6 نغره است.و روزانه به طور میانگین ۱۰۰۰ نفر را با خود منتقل می‌کند.

کلمات کلیدی: تله کابین احرار- مناطق گردشگری لاهیجان-بام سبز لاهیجان