استخر لاهیجان


استخر لاهیجان یکی از مکان های دیدنی لاهیجان است که یکی از استخر های قدیمی ایران است در زمان صفویه یه دستور شاه عباس ساخته شده است.

استخر لاهیجان یکی از مکان های دیدنی لاهیجان است که یکی از استخر های قدیمی ایران است در زمان صفویه یه دستور شاه عباس ساخته شده است.در قسمت جزیره ای استخ رهم برای خود مکانی برای استراحت ساخت.به جزیره وسط استخردر قدیم میان پشته گفته می شده است.در حاشیه استخر بلواری دنج با محوطه سازی بسیار زیبا قرار دارد که گردشگران زیادی را جذب می کند.هر روز اهالی این شهر نیز برای پیاده روی در محوطه ی استخر لاهیجان ورزش می کنند.

کلمات کلیدی: استخر لاهیجان-ماکن های جذاب دیدنی لاهیجان- مکان های دیدنی لاهیجان-دیدنی های لاهیجان