مقبره کاشف السلطنه


مقبره کاشف السلطنه بنای تاریخی در شهر لاهیجان است. این بنای تاریخی متعلق به کاشف السلطنه است که برای اولین بار چای را از هندوستان به ایران آورد...

مقبره کاشف السلطنه بنای تاریخی در شهر لاهیجان است. این بنای تاریخی متعلق به کاشف السلطنه  است که برای اولین بار چای را از هندوستان به ایران آورد. او کسی بود که کشت چای در ایران را ترویج داد به همین علت این شخص را "پدر چای ایران می دانند. این بنای تاریخی مربوط به دوره قاجار در خیابان کاشف شرقی لاهیجان قرار دارد.  محمد میرزا کاشف السلطنه رواج دهنده چای در لاهیجان بود.این موزه از یک سالن اصلی دو طبقه، یک برج و دو فضای اداری شمالی و جنوبی تشکیل شده‌است.

کلمات کلیدی: مقبره کاشف السلطنه لاهیجان- دیدنی های لاهیجان مکان های دیدنی لاهیجان جاذبه های-گردشگری لاهیجان-آشنایی با لاهیجان-جاذبه های طبیعی-گردشگری لاهیجان