املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در خرمشهر
فروش واحدهای تجاری در خرمشهر لاهیجان
مساحت : 82 738,000,000 تومان
در خرمشهر
فروش واحد تجاری 53 متر در خرمشهر لاهیجان
مساحت : 53 477,000,000 تومان
در سوستان
پیش فروش آپارتمان 150 متری در سوستان
مساحت : 150 1,425,000,000 تومان
در کارگر
خرید آپارتمان 89 متری در کارگر فرد لاهیجان
مساحت : 89 712,000,000 تومان
در شیخ زاهد
فروش آپارتمان 140 متری در شیخ زاهد لاهیجان
مساحت : 140 1,568,000,000 تومان
در شیخ زاهد
فروش آپارتمان 128 متری در شیخ زاهد لاهیجان
مساحت : 128 1,408,000,000 تومان
در شیخ زاهد
آپارتمان 157 متری در شیخ زاهد فرد
مساحت : 157 2,103,800,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش 623 متر زمین در دره جیر لاهیجان
مساحت : 623 1,246,000,000 تومان
در شیخ زاهد
فروش آپارتمان 97 متری در شیخ زاهد
مساحت : 97 873,000,000 تومان
در گلستان
فروش آپارتمان 103 متری در گلستان فرد
مساحت : 103 650,000,000 تومان
در حزین
فروش آپارتمان 91 متری در خیابان حزین
مساحت : 91 440,000,000 تومان
در جمهوری
آپارتمان 87 متری در خیابان جمهوری
مساحت : 87 500,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین ویلایی 2108 متری در لاهیجان
مساحت : 2108 4,216,000,000 تومان
در میدان معلم
خرید آپارتمان 155 متری در میدان معلم لاهیجان
مساحت : 155 1,860,000,000 تومان
در گلستان
فروش آپارتمان 65 متری در خیابان گلستان فرد
مساحت : 65 487,500,000 تومان