املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در جمهوری
فروش آپارتمان در خیابان جمهوری لاهیجان
مساحت : 128 900,000,000 تومان
در تربیت معلم
آپارتمان راه جدا در تربیت معلم لاهیجان
مساحت : 77 462,000,000 تومان
در دانش
پیش فروش آپارتمان در خیابان دانش 9 لاهیجان
مساحت : 90 621,000,000 تومان
در گلستان
فروش آپارتمان ارزان در گلستان فرد لاهیجان
مساحت : 75 430,000,000 تومان
در سلمان فارسی
فروش آپارتمان ارزان قیمت در خیابان سلمان فارسی
مساحت : 70 300,000,000 تومان
در خزر
فروش آپارتمان در خیابان خزر لاهیجان
مساحت : 70 525,000,000 تومان
در میدان معلم
خرید آپارتمان در میدان معلم لاهیجان
مساحت : 140 1,470,000,000 تومان
در گلستان
فروش چند واحد آپارتمان ارزان در گلستان لاهیجان
مساحت : 50 250,000,000 تومان
در آزادگان
فروش آپارتمان نوساز در خیابان آزادگان فرهنگیان
مساحت : 87 609,000,000 تومان
در مهرگان
فروش ویلا نوساز در لاهیجان
مساحت : 162 1,000,000,000 تومان
در دانشگاه آزاد
فروش آپارتمان در 45 متری دانشگاه آزاد لاهیجان
مساحت : 93 530,100,000 تومان
در خرمشهر
آپارتمان نوساز در خیابان خرمشهر لاهیجان
مساحت : 120 1,020,000,000 تومان
در تربیت
فروش آپارتمان ارزان در لاهیجان
مساحت : 65 312,000,000 تومان
در میدان معلم
پیش فروش آپارتمان در میدان معلم
مساحت : 118 1,239,000,000 تومان
در سعدی
فروش آپارتمان در سعدی لاهیجان
مساحت : 76 520,000,000 تومان