املاک ویژه در سایت املاک کاشانه لاهیجان

در میدان انتظام
خرید زمین در لاهیجان
مساحت : 200 قیمت : توافقی
در خارج از محدوده
فروش زمین روستایی در کته شال لاهیجان
مساحت : 1500 1,125,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین روستایی در کته شال لاهیجان
مساحت : 500 500,000,000 تومان
در کمربندی
فروش زمین در کمربندی لاهیجان
مساحت : 110 220,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین روستایی در لاهیجان
مساحت : 1744 1,569,600,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین روستایی در لیالستان لاهیجان
مساحت : 1156 1,156,000,000 تومان
در مرکزشهر
فروش زمین در کاشف غربی پردسر لاهیجان
مساحت : 250 550,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین روستایی در لاهیجان
مساحت : 12000 3,600,000,000 تومان
در خارج از محدوده
دو قطعه زمین در دره جیر لاهیجان
مساحت : 630 756,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش چندین قطعه زمین در روستای چلک لاهیجان
مساحت : 500 325,000,000 تومان
در خارج از محدوده
خرید زمین روستایی 7360 متری در آهندان لاهیجان
مساحت : 7360 1,104,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش زمین 1000 متری در نخجیرکلایه
مساحت : 1000 430,000,000 تومان
در خارج از محدوده
فروش باغ چایی 5000 متری در لاهیجان
مساحت : 5000 475,000,000 تومان
در خارج از محدوده
زمین روستایی 800 متری در چهلستون لاهیجان
مساحت : 800 320,000,000 تومان
در کوی استادان
خرید زمین 350 متری در کوی اساتید
مساحت : 350 2,800,000,000 تومان
در کوی استادان
فروش زمین 700 متری در کوی اساتید لاهیجان
مساحت : 700 3,000,000,000 تومان