فروش زمین 138 متری در بازکیاگوراب
مساحت : 138 165,600,000تومان
فروش زمین 600 متری در فیاض لاهیجان
مساحت : 600 3,000,000,000تومان
فروش زمین 648 متری در روستای چلک
مساحت : 648 777,600,000تومان
فروش زمین 2000 متری در بر اصلی سعدی
مساحت : 2000 4,000,000,000تومان
خرید زمین 330 متری در سیاهکل
مساحت : 330 550,000,000تومان
فروش زمین 3750 متری در ورودی لاهیجان
مساحت : 3750 11,250,000,000تومان
فروش زمین 194 متری در شیخ زاهد زوج
مساحت : 194 582,000,000تومان
فروش یک هکتار زمین در دیلمان سیاهکل
مساحت : 10000 9,000,000,000تومان
زمین 210 متری در لیالستان لاهیجان
مساحت : 210 315,000,000تومان
فروش 623 متر زمین در دره جیر لاهیجان
مساحت : 623 1,246,000,000تومان
خرید 856 متر زمین در کته شال لاهیجان
مساحت : 856 1,027,200,000تومان
فروش زمین 218 متری در خیابان گلستان
مساحت : 218 1,526,000,000تومان