فروش زمین 5000 متری در میدان انتظام
مساحت : 5000 5,000,000,000تومان
فروش 1300 متر زمین سند دار در دیزبن
مساحت : 1300 15,600,000,000تومان
فروش زمین و ملک ویلایی در دیزبن
مساحت : 250 1,500,000,000تومان
فروش زمین 232 متری در چاف و چمخاله
مساحت : 232 464,000,000تومان
فروش زمین 256 متری در چاف و چمخاله
مساحت : 256 256,000,000تومان
فروش زمین 138 متری در بازکیاگوراب
مساحت : 138 165,600,000تومان
فروش زمین 600 متری در فیاض لاهیجان
مساحت : 600 3,000,000,000تومان
فروش زمین 648 متری در روستای چلک
مساحت : 648 777,600,000تومان
فروش زمین 2000 متری در بر اصلی سعدی
مساحت : 2000 4,000,000,000تومان
خرید زمین 330 متری در سیاهکل
مساحت : 330 550,000,000تومان
فروش زمین 3750 متری در ورودی لاهیجان
مساحت : 3750 11,250,000,000تومان
فروش زمین 194 متری در شیخ زاهد زوج
مساحت : 194 582,000,000تومان
فروش یک هکتار زمین در دیلمان سیاهکل
مساحت : 10000 9,000,000,000تومان