زمین 1060 متری در روستای چفل لاهیجان
مساحت : 1060 2,756,000,000تومان
زمین 274 متری در محله دریاسر لنگرود
مساحت : 274 5,480,000,000تومان
زمین 10000 متری در ساحل رودسر
مساحت : 10000 40,000,000,000تومان
زمین 4300 متری در روستای چفل لاهیجان
مساحت : 4300 7,095,000,000تومان
زمین 570 متری در روستای لیش سیاهکل
مساحت : 570 2,052,000,000تومان
زمین 4625 متری در سادات محله لاهیجان
مساحت : 4625 5,550,000,000تومان