خرید زمین 330 متری در سیاهکل
مساحت : 330 550,000,000تومان
فروش زمین 3750 متری در ورودی لاهیجان
مساحت : 3750 11,250,000,000تومان
فروش زمین 194 متری در شیخ زاهد زوج
مساحت : 194 582,000,000تومان
فروش یک هکتار زمین در دیلمان سیاهکل
مساحت : 10000 9,000,000,000تومان
زمین 210 متری در لیالستان لاهیجان
مساحت : 210 315,000,000تومان
فروش 623 متر زمین در دره جیر لاهیجان
مساحت : 623 1,246,000,000تومان
خرید 856 متر زمین در کته شال لاهیجان
مساحت : 856 1,027,200,000تومان
فروش زمین 218 متری در خیابان گلستان
مساحت : 218 1,526,000,000تومان
فروش چند قطعه زمین در لاهیجان
مساحت : 244 2,684,000,000تومان
فروش زمین در کمربندی لاهیجان
مساحت : 700 1,000,000,000تومان
خرید زمین در لیالستان لاهیجان
مساحت : 200 240,000,000تومان
خرید زمین در لاهیجان
مساحت : 200 0تومان
فروش زمین در کمربندی لاهیجان
مساحت : 110 220,000,000تومان