فروش آپارتمان 106 متری در گلستان 17
مساحت : 106 1,272,000,000تومان
فروش آپارتمان 108 متری در شقایق فرد
مساحت : 108 1,100,000,000تومان
آپارتمان 103 متری در شیخ زاهد فرد
مساحت : 103 1,339,000,000تومان
فروش آپارتمان 180 متری در شیخ زاهد
مساحت : 180 2,790,000,000تومان
فروش آپارتمان 120 متری در خرمشهر
مساحت : 120 996,000,000تومان