زمین 6200 متری در لیالستان لاهیجان
مساحت : 6200 43400000000 تومان
فروش زمین 90000 متری در کلاچای رودسر
مساحت : 90000 450000000000 تومان
فروش زمین 1304 متری در بندر کیاشهر
مساحت : 1304 4564000000 تومان