زمین 1234 متری در آستانه اشرفیه
مساحت : 1234 3208400000 تومان
فروش ویلا 190 متری در چاف چمخاله
مساحت : 190 3211000000 تومان
ویلا نوساز 461 متری در رودبنه
مساحت : 461 3227000000 تومان