ویلا 550 متری در انبارسر کیاشهر
مساحت : 550 2915000000 تومان
زمین با متراژ 1350 متری در کیاشهر
مساحت : 1350 2160000000 تومان
ویلا نوساز 461 متری در رودبنه
مساحت : 461 3227000000 تومان