زمین 215 متری در شیخ زاهد
مساحت : 215 1720000000 تومان
زمین در خیابان شیخ زاهد 320 متر
مساحت : 320 4320000000 تومان